Przepadek auta w przypadku prowadzenia pod wpływem alkoholu?

Przepadek auta w przypadku prowadzenia pod wpływem alkoholu?

Trwają prace nad wprowadzeniem istotnych zmian w Kodeksie Karnym – rządowy projekt nowelizacji zakłada m.in. zaostrzenie kar wobec pijanych kierowców.
Jakie są motywy działania Rządu? Otóż – jak twierdzą projektodawcy  – „troska o bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad ruchu drogowego”. Cele te mają być osiągnięte m.in. poprzez wprowadzenie nowego rodzaju przepadku – a mianowicie przepadku pojazdu bądź jego równowartości.

Co to oznacza w praktyce? Projekt nowelizacji zakłada możliwość przejęcia przez Skarb Państwa auta, należącego do kierowcy, skazanego za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (słynny art. 178a Kodeksu Karnego). W przypadku, gdy dana osoba prowadziła pojazd, nie będący jej własnością, będzie musiała zapłacić sumę pieniężną, stanowiącą równowartość ceny rynkowej pojazdu. Projektowana zmiana budzi zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją – w szczególności, w odniesieniu do prawa własności.

W jakich sytuacjach – według założeń projektu -  do przepadku nie dojdzie? Między innymi, przepadek nie nastąpi, gdy zawartość alkoholu w organizmie sprawcy będzie niewysoka – tj. mniejsza niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu. Podobnie, jeśli pojazd stanowi własność pracodawcy i był wykorzystywany w celach służbowych ( ale tylko wtedy, gdy praca sprawcy polegała na prowadzeniu pojazdu), nie zostanie orzeczony przepadek, lecz nawiązka (obowiązek zapłacenia kwoty pieniężnej) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000,-PLN.

Projekt zakłada również zaostrzenie kary za nieumyślne spowodowanie śmierci. Obecnie, za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat,

a według projektu – od 6 do 8 lat. Takie zaostrzenie sankcji karnych będzie skutkować brakiem możliwości warunkowego umorzenia postępowania karnego, nawet w przypadku, gdy inne okoliczności na to pozwalają.

Projekt nowelizacji aktualnie znajduje się w Sejmie.

J.Ch.

data publikacji: 31-05-2022