Przekształcenie udziałów w nieruchomości wspólnej

Przekształcenie udziałów w nieruchomości wspólnej

Wyburzenie mieszkania w dwulokalowym budynku wiąże się z wygaśnięciem własności tego lokalu, w konsekwencji udziały posiadane przez nieruchomość wspólną, zostaną przekształcone w udział we współwłasności gruntu pod danym budynkiem.
Na sądowej wokandzie w Szczecinie pojawiła się sprawa dotycząca udziału w nieruchomości wspólnej. Podstawą do rozpoczęcia sporu na drodze sądowej było dokonanie rozbioru części budynku, będącego domem dwurodzinnym. W następstwie przeprowadzonej rozbiórki pozostał tylko jeden lokal mieszkalny. Problem pojawił się podczas ustalania zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Sąd Rejonowy oddalił powództwo, natomiast Sąd II instancji skierował zapytanie prawne do Sądu Najwyższego w celu ustalenia: „Jaki jest skutek prawny wyburzenia lokalu stanowiącego odrębną własność dla związanego lokalem udziału w nieruchomości wspólnej?” oraz „Czy w przypadku wyburzenia jednego z dwóch lokali stanowiących przedmiot odrębnej własności prowadzącego do utraty jego bytu prawnego następuje ustanie prawa odrębnej własności drugiego lokalu?”. Sąd Najwyższy we wskazanej sprawie podjął uchwałę stanowiącą, iż wygaśnięcie lokalu na skutek jego zburzenia powoduje ustanie odrębnej własności drugiego lokalu. Dotychczasowe udziały w nieruchomości wspólnej, które były do tej pory związane z własnością dwóch lokali, zostają przekształcone w udziały we własności gruntu zabudowanego budynkiem, który stanowi jego częśćskładową – obejmującą jeden lokal. 

WK

data publikacji: 05-06-2019