Łukasz Niestrój

Łukasz Niestrój

adwokat / senior associate en
Senior associate, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Obronił pracę magisterską pt. „Opodatkowanie dywidend podatkami dochodowymi” pod kierunkiem prof. Włodzimierza Nykiela.
Już w trakcie studiów rozpoczął pracę w dziale prawnym dużej grupy kapitałowej, gdzie zajmował się bieżącą obsługą kilkunastu spółek kapitałowych, w tym spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, opiniowaniem umów i kontraktów handlowych, a także sprawami spornymi.
W 2013 r. zdał egzamin adwokacki i jest wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym, postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym oraz w prawie zamówień publicznych. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych.
W 2016 wybrany został zastępcą członka Sądu Dyscyplinarnego Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej w Częstochowie.