Zgodność strony internetowej z RODO

Zgodność strony internetowej z RODO

Niektóre podmioty zobowiązane są do wyznaczenia inspektora, o czym pisaliśmy wcześniej, natomiast inne podejmują takie działanie fakultatywnie. W przypadku wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych należy zwrócić szczególną uwagę na zamieszczenie jego danych na stronie internetowej. Polska ustawa o ochronie danych osobowych nie wymaga od nas podania jedynie danych kontaktowych – adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu - inspektora (jak w RODO), ale również jego imienia i nazwiska.
Ostatnio wiele osób skarży się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na utrudniony dostęp na stronie internetowych do kluczowych danych dotyczących inspektora. To właśnie inspektor jest osobą, do której można zgłaszać swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski odnośnie przetwarzanych danych osobowych, dlatego też tak ważne jest właściwe umieszczenie. 
Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych podmiot wyznaczający inspektora ma obowiązek udostępnienia jego danych niezwłocznie na swojej stronie internetowej. Gdyby nie prowadził takiej strony, to wtedy w inny sposób, ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.
Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazał, że niewłaściwym jest podawanie informacji o inspektorze jedynie w zakładce „Aktualności” lub „Polityka prywatności’. Zaleca się zamieszczenie takich danych w zakładce „Kontakt” bądź stworzyć specjalne zakładki np. „RODO”, „Inspektor ochrony danych osobowych” czy „Ochrona danych osobowych”. Takie umiejscowienie informacji będzie z pewnością bardziej czytelne dla przeciętnego użytkownika Internetu, a co za tym idzie zgodne z rekomendacjami organu nadzoru.
Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z zasadą rozliczalności w RODO zaleca się opracowanie i zamieszczenie stosownych klauzul na stronie internetowej dotyczących chociażby przetwarzania danych osobowych przy newsletterach, formularzach kontaktowych.

DJ

 

data publikacji: 16-11-2018