Walka z marnowaniem żywności

Walka z marnowaniem żywności

Właściciele sklepów spożywczych dbają o estetyczny wygląd półek sklepowych, bo gdy produkty spożywcze nie są wizualnie atrakcyjne dla konsumentów, w przeważającej części trafiają na śmietnik.
Badania Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) wykazały, że w Polsce rocznie marnuje się ok. 9 mln ton żywności.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności ma pomóc w zwalczeniu tego problemu. Nakłada ona na sprzedawców żywności obowiązek zawarcia z organizacją charytatywną umowy o nieodpłatnym przekazywaniu żywności nadającej się do spożycia, ale niedopuszczonej do sprzedaży. Poza karą za niezawarcie takiej umowy, sprzedawcy będą również ponosić opłatę za marnowanie pożywienia w wysokości 10 gr za 1 kg zmarnowanej żywności. Podobne regulacje znajdują zastosowanie m.in. we Francji. We Włoszech z kolei stosuje się ulgi podatkowe, których wysokość zależy od przekazanej przez sklepy żywności, a w Belgii problem ten rozwiązano poprzez wydłużenie terminów minimalnej trwałości („najlepiej spożyć do …”) oddawanej żywności i np. makarony można spożyć do roku od tej daty.
Ustawa skierowana jest do sprzedawców prowadzących sklepy o powierzchni powyżej 400 m2 (po 2 latach od wejścia w życie - powyżej 250 m2), których przychody ze sprzedaży żywności stanowią co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów.

AJ

data publikacji: 30-08-2019