Przełom w sprawach frankowiczów?

Przełom w sprawach frankowiczów?

W dniu 3 października br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał ważny wyrok dla osób, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich. Co prawda dotyczy on konkretnej sprawy i nie znajdzie automatycznego zastosowania w innych podobnych sprawach, lecz niewątpliwie wyrok ten będzie istotny w ich rozpoznaniu, zważywszy że niektóre sądy zawieszały postępowania do czasu jego wydania.
Komentowany wyrok dotyczy kredytów indeksowanych, które charakteryzują się tym, że rata kredytu wyrażona w walucie polskiej przeliczana jest na podstawie kursu franka szwajcarskiego. Niegdyś takie rozwiązanie było korzystne dla kredytobiorców, jednak po nagłym wzroście kursu franka szwajcarskiego ich sytuacja diametralnie się zmieniła.
TSUE uznał, że w umowach kredytów indeksowanych zawarte zostały klauzule niedozwolone, które powinny zostać usunięte, przy czym nie przewiduje się możliwości ich zastąpienia. Może to doprowadzić do istotnej zmiany umowy, a więc formalnie do jej unieważnienia, jednak w takim przypadku to kredytobiorca powinien mieć wpływ na to, czy dojdzie do unieważnienia takiej umowy. Innymi słowy, brak żądania kredytobiorcy jej unieważnienia, będzie skutkowało trwaniem umowy, która zostanie przewalutowana na bardzo niskie oprocentowanie (stopa LIBOR). Banki takiej możliwości nie będą miały.

AJ/KM

data publikacji: 04-10-2019