Nowe przepisy zagrożeniem dla tajemnicy zawodowej?

Nowe przepisy zagrożeniem dla tajemnicy zawodowej?

Od 1 stycznia 2019 r. doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci, a także inne osoby uczestniczące w tworzeniu schematów podatkowych, czyli sposobów na optymalizację podatkową, zobowiązani będą do raportowania ich do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Reforma ta spowodowana jest koniecznością wdrożenia założeń unijnej dyrektywy MDR (Mandatory Disclosure Rules), która zakłada obowiązek zgłaszania schematów transgranicznych. Polski ustawodawca poszedł jednak krok dalej, zobowiązując doradzających do raportowania także krajowych schematów.
Celem tak szeroko zakrojonej zmiany w przepisach jest oczywiście walka z agresywną optymalizacją podatkową. Co na to eksperci? Przeciwko reformie protestują środowiska doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów, wskazując na zagrożenie tajemnicy zawodowej, będącej jedną z podstaw określenia profesji mianem zawodu zaufania publicznego. W komunikacie Krajowej Rady Doradców Podatkowych czytamy: „Jak wielokrotnie wskazywaliśmy, wprowadzenie instytucji MDR powinno zostać dokonane z poszanowaniem istoty i zakresu tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego, a planowany obowiązek raportowania schematów podatkowych może być zaakceptowany tylko wówczas, jeżeli nie doprowadzi do naruszenia tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego”. Uchwalona przez Sejm ustawa zakładająca komentowany obowiązek trafi teraz do Senatu.

data publikacji: 24-10-2018