Koniec z odprowadzaniem podatku za niezapłacone faktury?

Koniec z odprowadzaniem podatku za niezapłacone faktury?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt ustawy, który m.in. pozwoli przedsiębiorcom odliczyć od dochodu kwoty niezapłacone przez ich klientów.
Na chwilę obecną, przedsiębiorca obowiązany jest wykazać przychód i odprowadzić podatek niezależnie od niezapłaconych mu kwot za sprzedane towary bądź usługi. Co prawda przepisy prawa pozwalają na nieodprowadzanie podatku w takich przypadkach, ale nie jest to proste rozwiązanie, ponieważ wiąże się ono z prowadzeniem rygorystycznej dokumentacji.
Jeżeli projekt zostanie uchwalony i wejdzie w życie, to przedsiębiorca będzie mógł odliczyć niezapłaconą kwotę od dochodu po 120 dniach od terminu zapłaty (pod warunkiem, że od końca roku, w którym wystawiona została faktura nie minęły 2 lata). Jednak zgodnie z treścią proponowanych zmian, z takiej możliwości nie będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego dłużnik lub on sam będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacji.
Z raportów wynika, że około 75% przedsiębiorców nie otrzymuje zapłaty w terminie określonym w fakturze lub umowie.
Warto wspomnieć, że w 2013 r. pojawiły się podobne rozwiązania, aczkolwiek ze względu na problemy w stosowaniu ich, po trzech latach zrezygnowano z ich wprowadzenia.

AJ
data publikacji: 26-09-2018