Jakie należy podjąć działania, gdy zobaczymy pozostawione dziecko w zamkniętym i rozgrzanym samochodzie?

Jakie należy podjąć działania, gdy zobaczymy pozostawione dziecko w zamkniętym i rozgrzanym samochodzie?

Służby medyczne, co roku apelują, aby nie pozostawiać dzieci w zamkniętym, rozgrzanym samochodzie, gdyż może to doprowadzić to nieodwracalnych skutków zdrowotnych, a nawet śmierci. W wielu przypadkach nie chodzi już o godziny, lecz o minuty od których zależy życie dziecka.  Jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, nie należy zwlekać - trzeba podjąć natychmiastową reakcję i wybić szybę w pojeździe. W takim przypadku stan wyższej konieczności chroni nas przed odpowiedzialnością za zniszczenie mienia – ratujemy dobro wyższe, poświęcając dobro niższej wagi.
Policja w takich sytuacjach wskazuje, że nie należy mieć obaw, co do roszczeń z jakimi może wystąpić właściciel samochodu w związku z dokonanym wybiciem szyby, ponieważ to, właśnie on będzie ponosił odpowiedzialność za swoją lekkomyślność, bowiem zgodnie z  art. 106 Kodeksu wykroczeń - kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Jeżeli przebywające w samochodzie dziecko przejawia niepokojące symptomy przegrzania, to należy najpierw rozejrzeć się, czy w pobliżu pojazdu nie przebywają jego rodzice. Jeżeli nie ma opiekunów, należy wezwać służby, a w razie złego stanu dziecka wybić szybę w samochodzie i udzielić mu pomocy. 
W myśl art. 162 Kodeksu karnego, za nieudzielenie pomocy narażamy się na odpowiedzialność karną. Treść wskazanego artykułu stanowi, że kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 

WK

data publikacji: 28-06-2019