Brak filtra DPF – zmora dla powietrza i naszego zdrowia

Brak filtra DPF – zmora dla powietrza i naszego zdrowia

Dnia 23 listopada br. Sejm na pierwszym czytaniu odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który odnosił się do tzw. filtrów cząstek stałych (DPF), które są używane w samochodach. Filtr ten jest montowany w układach wydechowych silników i odpowiada za oczyszczanie gazów spalinowych. W ten sposób do atmosfery trafia znacznie mniej zanieczyszczeń.
Projekt ustawy zakładał, że karane będzie (grzywną do 5000 zł) korzystanie z pojazdu, którego stan techniczny narusza normy emisyjne spalin. Takiej samej karze mieliby podlegać mechanicy, którzy usuwają te filtry. Jest to niestety powszechna praktyka, gdyż filtr taki z czasem się zużywa, a wymiana na nowy wiąże się z wydatkiem co najmniej kilku tysięcy złotych. Ponadto sam filtr nieco pogarsza osiągi samochodu oraz powoduje większe zużycie paliwa. Jeżeli chodzi o zmianę w prawie drogowym, to miałaby ona polegać na tym, że pojazd niespełniających norm emisji spalin usuwany byłby z drogi na koszt właściciela. Obecnie, i tak na razie zostanie, pojazd taki może być usunięty, jedynie w przypadku, gdy nie można go w inny sposób zabezpieczyć.
Niestety, ze szkodą dla środowiska i naszego zdrowia, komentowane przepisy nie wejdą w życie.

AJ

data publikacji: 28-11-2018