Banki nie będą mogły stosować anatocyzmu?

Banki nie będą mogły stosować anatocyzmu?

W ubiegłą środę do Sejmu skierowany został prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.
Proponowane zmiany dotyczą art. 482 Kodeksu, który reguluje możliwość stosowania anatocyzmu, czyli pobierania odsetek od zaległych odsetek. Do tej pory jest to możliwe w trzech przypadkach: po pierwsze od chwili wytoczenia powództwa o zaległe odsetki, po drugie, jeżeli strony po powstaniu odsetek zgodziły się na ich doliczenie do głównej sumy, a także w przypadku pożyczek długoterminowych, w tym kredytów długoterminowych, udzielanych przez instytucje kredytowe, czyli na chwilę obecną tylko banki. Przedstawiony w Sejmie projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zakazu anatocyzmu poprzez uchylenie art. 482 § 2.
Zakłada on również, że do naliczania odsetek należnych za okres kończący się przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

AJ
data publikacji: 24-09-2018