Joanna Dawid

Joanna Dawid

mgr / manager ds. marketingu i PR en fr
Manager ds. marketingu i PR w D&P, absolwentka Wydziału Prawa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obroniła pracę magisterską „Odpowiedzialność stron w umowie o dzieło”. Pracę pisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Olejniczaka - specjalisty i autorytetu w prawie zobowiązań.
Absolwentka Podyplomowych Studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie na rynku dóbr i marek luksusowych oraz Podyplomowych Studiów na Uczelni Łazarskiego na kierunku Prawo i zarządzanie w sektorze mody. 
Praktyczną wiedzę o modzie pogłębiała również w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru na kierunku kostiumografii w Warszawie.