Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe

29 lipca bieżącego roku weszła w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Jednym z jej najważniejszych postanowień jest możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej. Jest to korzystne rozwiązanie dla wielu kredytobiorców, zwłaszcza w okresie podnoszenia stóp procentowych. Podczas wakacji kredytowych nie trzeba spłacać rat, a odsetki nie są naliczane.

Takie prawo przysługuje kredytobiorcy łącznie przez osiem miesięcy: w wymiarze dwóch miesięcy w okresie 1 sierpnia – 30 września br.; w wymiarze dwóch miesięcy w okresie 1 października – 31 grudnia br.; w wymiarze 4 miesięcy w 2023 r. (jeden miesiąc w każdym kwartale).

Co istotne, wakacje kredytowe nie są udzielane automatycznie. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. Podczas składania wniosku konsument musi oświadczyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że jego kredyt zawarty był w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Należy pamiętać, by złożyć wniosek przed terminem zapłaty raty. Złożenie wniosku jest darmowe.

Zawieszony może być tylko jeden kredyt, zawarty przed dniem 1 lipca bieżącego roku.

KM/DN

data publikacji: 29-07-2022