Sukces Klienta D&P w sprawie „frankowej” w niespełna 5 miesięcy!

Sukces Klienta D&P w sprawie „frankowej” w niespełna 5 miesięcy!

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z dnia 1 marca 2023 r. w całości uwzględnił roszczenie naszego Mocodawcy i ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego.
W związku ze stwierdzeniem nieważności umowy, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość dochodzonej pozwem kwoty, tj. kwotę 136.365,39 PLN, i obciążył Bank w całości kosztami procesu.
Wyrok nie jest prawomocny.

Opiekunami sprawy byli adwokat Karolina Matyga i adwokat Michał Windak.

data publikacji: 02-03-2023