Sukces Klienta D&P w sprawie „frankowej”

Sukces Klienta D&P w sprawie „frankowej”

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 13 marca 2023 r. uwzględnił roszczenie naszego Mocodawcy i ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego #chf.
W związku ze stwierdzeniem nieważności umowy, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość dochodzonych pozwem kwot, tj. kwoty 173.617,01 PLN i 79.901,04 CHF oraz obciążył Bank w całości kosztami procesu.
Wyrok zapadł w przeciągu 3 miesięcy od dnia złożenia pozwu i nie jest prawomocny.

Opiekunami sprawy byli #adwokat Karolina Matyga i #adwokat Michał Windak.

data publikacji: 17-03-2023