Sukces Klienta D&P przed NSA

Sukces Klienta D&P przed NSA

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór dotyczący zwrotu wywłaszczonej nieruchomości naszym Klientom. Choć organy administracyjne pierwszej i drugiej instalacji odmówiły zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, sądy administracyjne były innego zdania.
Zarówno WSA w Gliwicach, jak i NSA podzieliły naszą argumentację i potwierdziły, że nieruchomość wywłaszczona w latach 70 nie została wykorzystana na cel określony w decyzji wywłaszczeniowej. Spór koncentrował się wokół właściwego rozumienia celu wywłaszczenia i sposobu ustalenia takiego celu.
Sądy uznały, iż wywłaszczona nieruchomość podlega zwrotowi na rzecz naszych Klientów. Ostatnio NSA oddalił skargę kasacyjną Gminy.

Opiekunem sprawy była radca prawny Joanna Barzak.

data publikacji: 10-02-2023