Polski Ład – zmiany podatkowe uderzą w leasing i inwestycje

Polski Ład – zmiany podatkowe uderzą w leasing i inwestycje

Branża leasingowa protestuje przeciw związanej z Polskim Ładem zmianie przepisów, która uderza w atrakcyjność tego instrumentu finansowego. Chodzi o przepis, który wydłuża 12-krotnie (z 6 miesięcy do 6 lat) termin, po którym firma może wyłączyć z przychodów sprzedaż środka trwałego (np. samochodu) wykupionego z leasingu.
Inaczej mówiąc, jeśli ktoś wykupi po leasingu samochód, albo inny przedmiot takiej umowy, który użytkował w swojej firmie, to jeśli sprzeda go przed upływem 6 lat, będzie musiał to doliczyć do dochodu i zapłacić podatek.

Na tym nie koniec. Przepis został skonstruowany na tyle nieprecyzyjnie, że branża ma obawy, iż obejmie on także przedmioty leasingu wykupione przed wejściem w życie nowych przepisów. Uderzyłoby to także w osoby, które prowadziły działalność gospodarczą, ale w związku z kłopotami spowodowanymi pandemią i lockdownami musiały ją zamknąć.

Ingerencja w dotychczasowe warunki wykupu przedmiotu leasingu, która wynika z projektowanych zmian podatkowych, pośrednio wpłynie na atrakcyjność tego instrumentu finansowego. Tymczasem branża leasingowa napędza sektory motoryzacyjny, transportowy, budowlany, produkcję maszyn, urządzeń i sprzętu komputerowego.

W 2020 r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 70,1 mld PLN. Po latach nawet dwucyfrowych wzrostów zeszły rok branża leasingowa zakończyła na wyraźnym minusie. To oczywiście efekt pandemii. Związana z nią niepewność sprawiała, że firmy wstrzymywały się z inwestycjami, odkładały decyzję o odnowieniu parku maszynowego czy linii produkcyjnych. Pierwsza połowa 2021 r. przyniosła jednak wyraźne odbicie. Firmy leasingowe udzieliły w tym czasie łącznego finansowania o wartości 40,5 mld PLN.

Branża prognozuje, że w całym 2021 r. wartość leasingu przekroczy 84 mld PLN. Byłby to tym samym rekordowy rok. Zagrożeniem dla tej prognozy może być sytuacja pandemiczna. Nowe zagrożenie, które może uderzyć w branżę, to właśnie forsowana przez rząd zmiana przepisów podatkowych związanych ze sprzedażą wykupionych przedmiotów leasingu. Dlatego Związek Polskiego Leasingu w ramach konsultacji społecznych rządowego projektu ustawy podatkowej zaproponował, aby wprowadzić przepisy przejściowe, które umożliwią zachowanie dotychczasowych praw tym, którzy zawarli umowy leasingu do momentu wejścia w życie nowych przepisów. Chce też skrócenia proponowanego przez rząd terminu 6-letniego, po którym możliwa byłaby sprzedaż bez podatku wykupionego przedmiotu leasingu.

H.Sz.

data publikacji: 08-09-2021