Polski Ład – zakup mieszkania

Polski Ład – zakup mieszkania

Przedsiębiorca nie rozliczy wydatków na zakup mieszkania, w którym prowadzi działalność gospodarczą - takich osób jest w prawie milion. Wielu zalicza do kosztów podatkowych część wydatków na jego nabycie. Polski Ład likwiduje możliwość rozliczenia zakupu mieszkania w kosztach podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej.

Obecnie wydatki na mieszkanie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, mogą być rozliczane w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. W części przypadającej na firmową powierzchnię. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca kupił mieszkanie za 500.000,- PLN i połowę wykorzystuje na prowadzenie działalności gospodarczej, to do podatkowych kosztów zaliczy rocznie 3.750,- PLN. Stawka amortyzacji wynosi bowiem 1,5 proc. Jeśli lokal był przed nabyciem używany przynajmniej przez pięć lat, można go zamortyzować szybciej. Nawet w dziesięć lat. Wtedy do kosztów podatkowych prowadzenia działalności przedsiębiorca zalicza rocznie 25.000,- PLN

Co zmienia Polski Ład? W przedstawionej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o PIT jest przepis, który wyłącza z amortyzacji „budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy”. Jeśli ta regulacja wejdzie w życie, przedsiębiorca nie zamortyzuje już mieszkania. Nie rozliczy więc wydatków na jego nabycie w kosztach podatkowych. Podobnie będzie z osobami, które zarabiają na wynajmie mieszkań. One także nie będą mogły ich amortyzować. Bez względu na to, czy wynajem jest prywatny, czy stanowi działalność gospodarczą. Natomiast osoby, które rozliczają najem prywatnie, w ogóle zostaną pozbawione prawa do rozliczania kosztów.

W uzasadnieniu projektu ustawy Ministerstwo Finansów argumentuje, że nieruchomości mieszkalne są korzystnie opodatkowane. Ma to, zdaniem resortu finansów, negatywny wpływ na rynek. Część osób traktuje bowiem mieszkania jak inwestycje, co podnosi ich ceny.

Polski Ład nie wprowadza natomiast zmian w zakresie pozostałych wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w mieszkaniu (np. czynsz najmu, opłaty za prąd). Co oznacza, że nadal będzie można je rozliczać w kosztach podatkowych. Oczywiście tylko te przypadające na powierzchnię faktycznie wykorzystywaną na działalność gospodarczą. Przedsiębiorca musi ją oszacować i określić, jaki procent opłat za mieszkanie może być rozliczony w PIT.

H.Sz.

data publikacji: 12-08-2021