Polski Ład – nowe zasady rozliczania majątku wnoszonego do firmy

Polski Ład – nowe zasady rozliczania majątku wnoszonego do firmy

Przedsiębiorcy stracą na nowych zasadach rozliczania prywatnego majątku, który jest wprowadzany do firmy. Polski Ład pogorszy zasady wyceny wnoszonego do firmy majątku - przedsiębiorcy rozliczą mniejsze kwoty w kosztach.

Zgodnie z ogólnymi zasadami rozliczania firmowego majątku, określonymi w ustawie o PIT, rzeczy, które zamierzamy wykorzystywać w działalności gospodarczej, zaliczamy do środków trwałych. Podatkowym kosztem są odpisy amortyzacyjne. Nie musimy amortyzować majątku do 10.000,- PLN, nie ma też przymusu wpisywania go do ewidencji środków trwałych.

Jak wycenić rzecz wprowadzaną do firmy? Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT wartością początkową środka trwałego jest cena nabycia. Przykład: Pan Kowalski kupił cztery lata temu samochód za 80.000,- PLN. Do tej pory używał go tylko prywatnie. W tym roku chce wprowadzić auto do firmy. Wartość rynkowa samochodu wynosi 30.000,- PLN. Pan Kowalski może jednak przyjąć kwotę z faktury na zakup auta. Dzięki temu rozliczy 80.000,- PLN w podatkowych kosztach (poprzez odpisy amortyzacyjne). Podobnie można zrobić z innymi rzeczami, np. laptopem, szafą czy biurkiem. Rozliczamy je w kosztach według ceny nabycia, nawet jeśli wiemy, że przez lata ich wartość spadła.

Polski Ład ma to jednak zmienić. W uzasadnieniu do podatkowego pakietu, Ministerstwo Finansów podkreśla, że cena nabycia majątku wykorzystywanego prywatnie przed wprowadzeniem do firmy może znacznie odbiegać od jego rzeczywistej wartości. Tymczasem amortyzowany jest jak nowy środek trwały. Resort finansów proponuje więc, by do rozliczenia kosztów przyjmować wartość rynkową, jeśli jest niższa od ceny nabycia. „Rozwiązanie to spowoduje, że składnik majątku będzie amortyzowany od jego realnej wartości, czyli niejako uwzględni faktyczne zużycie przed wprowadzeniem do firmy" – czytamy w uzasadnieniu. Zmiana ta oznacza, że po wejściu w życie Polskiego Ładu rozliczy w kosztach PIT wyłącznie kwotę odpowiadającą obecnej wartości rynkowej danego składania majątkowego.

Na takim rozwiązaniu mogą stracić przedsiębiorcy wprowadzający do firmy rzeczy, których wartość wzrosła, np. lokale użytkowe. A co z rzeczami do 10.000,- PLN, które nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i których nie musimy amortyzować? Wydaje się, że nadal będzie można je rozliczać według ceny nabycia. Projektowana regulacja mówi bowiem o rzeczach używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych. Jeśli majątek do 10.000,- PLN, np. laptop, szafa czy biurko, nie zostanie wprowadzony do ewidencji, to nowy przepis nie powinien go dotyczyć. Nie ma jednak pewności, czy organy podatkowe podzielą taką interpretację nowych przepisów.

Nowe zasady wyceny majątku to niejedyna propozycja Polskiego Ładu, która dotknie najmniejsze firm. Stracą one też na zakazie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. Jeśli wejdzie w życie (co ma nastąpić w dniu 1.01.22 r.), nie zaliczą już do podatkowych kosztów wydatków na nabycie domu bądź mieszkania, w którym prowadzą działalność gospodarczą. Obecnie takie wydatki w części przypadającej na firmową powierzchnię rozlicza się poprzez odpisy amortyzacyjne. Przedsiębiorcy stracą także na nowych przepisach dotyczących wykupu leasingowanych samochodów. Teraz przekazują takie auta do prywatnego majątku i po sześciu miesiącach sprzedają bez PIT. Ministerstwo Finansów chce, aby przedsiębiorca sprzedający wykupiony z leasingu samochód wykazywał przychód z działalności gospodarczej.

H.Sz.

data publikacji: 27-08-2021