Podatek cukrowy i opłata „małpkowa”

Podatek cukrowy i opłata „małpkowa”

Już wiadomo – to fiskus będzie interpretował przepisy o opłatach od słodkich napojów i alkoholi w małych butelkach. Uchwalona w dniu 25.02.21 r. ustawa ma zakończyć pat decyzyjny wokół wydawania interpretacji przepisów podatkowych. Interpretacje te będą wydawane w podobnym trybie co interpretacje odnoszące się do innych podatków.

W przypadku wątpliwości odnośnie do „cukrowych” i „małpkowych” danin, istnieje możliwość wystąpienia do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) o wydanie interpretacji w trybie art. 14b ordynacji podatkowej. Minister finansów będzie mógł wydać w tych sprawach interpretacje ogólne na podstawie art. 14a ordynacji. Jedyną różnicą proceduralną będzie możliwość wystąpienia przez ministra finansów czy Dyrektora KIS do ministra zdrowia „o zajęcie stanowiska w sprawie”. To dlatego, że obie opłaty wprowadzono z początkiem 2021 r. pod hasłem „popierania prozdrowotnych wyborów konsumentów”, a stosowne przepisy zaprojektowano właśnie w resorcie zdrowia.

Ten proceduralny szczegół może wydłużyć oczekiwanie podatnika na interpretację. Ustawa przewiduje bowiem, że minister zdrowia ma 21 dni na zajęcie stanowiska. Tego okresu nie wlicza się do terminu wydania interpretacji. Ustawa reguluje też kwestie złożonych dotąd wniosków o interpretacje, które już od wielu miesięcy składali przedsiębiorcy z branży spożywczej, ale pozostawały one zwykle bez odpowiedzi. Niejasność pospiesznie stworzonych przepisów o nowych podatkach sprawiała, że ani fiskus, ani resort zdrowia nie poczuwały się do ich interpretowania.

Przepisy przejściowe ustawy podzieliły te wnioski na dwie kategorie: złożone do końca 2020 roku oraz złożone od 1.01.br. do dnia następującego po ogłoszeniu ustawy. Ta ostatnia data jest jeszcze nieznana, a zależy m.in. od trybu prac senackich. Niemniej, wnioski złożone w ubiegłym roku mają być rozpatrzone w ciągu dwóch miesięcy, a tegoroczne – w terminie trzech miesięcy. Jeśli zatem ustawa porządkująca wejdzie w życie np. 1 kwietnia, to ubiegłoroczne wnioski mają być rozpatrzone do końca maja, a te z początkowych miesięcy 2021 r. – do końca czerwca. Wnioski złożone później będą rozpatrywane w zwykłym terminie trzymiesięcznym przewidzianym w ordynacji podatkowej.

Ustawa porządkująca kwestie interpretacyjne jest w istocie nowelizacją ustaw o zdrowiu publicznym oraz o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uchwalono ją wraz z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, choć nie miała wiele wspólnego z akcyzą. Przepisy o nowych daninach już na etapie projektowania wywoływały sporo wątpliwości, zwłaszcza w części dotyczącej opodatkowania napojów słodzonych. Nie było bowiem jasne, czy dotyczy np. koncentratów takich napojów albo napojów w proszku. Nie uregulowano też wprost opodatkowania sprzedaży różnych produktów płynnych zawierających cukier, ale niebędących typowymi napojami, np. zup. Do niektórych z tych kwestii odniósł się minister zdrowia w wyjaśnieniach wydanych 23.02.21 r. na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dokument z ministerstwa zdrowia nie rozwiewa jednak wszystkich wątpliwości przedsiębiorców, np. tego, czy wydanie produktu w ramach usługi gastronomicznej w ogóle podlega podatkowi. Jest to bowiem usługa, nie zaś sprzedaż towaru, a tylko ta ostatnia podlega podatkowi.

H.Sz.

data publikacji: 04-03-2021