PIT od sprzedaży auta po leasingu?

PIT od sprzedaży auta po leasingu?

Przedsiębiorca, który po zakończeniu umowy wykupił samochód na cele prywatne i po pół roku się go pozbył, nie płaci teraz podatku. Ma się to zmienić. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że nowe regulacje mają dotyczyć sytuacji, w których przedsiębiorca bierze samochód w leasing, spłaca go z firmowych środków, a potem wykupuje, często za symboliczną złotówkę i przekazuje do prywatnego majątku. Potem taki samochód sprzedawany jest jako auto prywatne – bez podatku.

Obecne przepisy pozwalają na takie rozwiązanie. Wynika z nich, że jeśli wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód nie był wykorzystywany w firmie i nie został zaliczony do składników jej majątku, kwota uzyskana ze sprzedaży nie jest przychodem z działalności gospodarczej. Należy ją uznać za przychód z odpłatnego zbycia rzeczy, o którym mówi art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT. Dochód z transakcji będzie nieopodatkowany, jeśli auto zostanie sprzedane po upływie pół roku (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie).

Mówiąc prościej, wystarczy wykupić auto do majątku prywatnego i po pół roku sprzedać. Fiskus nie zainteresuje się transakcją. Skarbówka nie wymaga też, aby przedsiębiorcy korygowali koszty związane z samochodem. Chodzi o wydatki, które ponosili w trakcie leasingu, przede wszystkim raty, ale także na eksploatację pojazdu: paliwo, serwis czy wymianę opon. Były one rozliczane w kosztach PIT. Wykup samochodu i przeznaczenie go na osobiste potrzeby nie powodują obowiązku korekty kosztów. To korzystne dla przedsiębiorców stanowisko organy podatkowe wielokrotnie potwierdzał w wydawanych w ostatnich latach interpretacjach (np. nr 0113-KDIPT2-1.4011.629. 2020.5.MGR).

Ministerstwu Finansów obecne regulacje nie odpowiadają. „Jeśli leasing był na firmę i w jego efekcie generowane były koszty uzyskania przychodu zmniejszające jej podatek do zapłaty, to również sprzedaż takiego firmowego samochodu powinna się odbyć w ramach działalności gospodarczej. A przychód ze sprzedaży powinien być opodatkowany tak, jak w każdym innym przypadku sprzedaży majątku firmowego" – pisze Ministerstwo.

Ponadto, Ministerstwo powołuje się na inne kraje, w których możliwe jest tylko wykupienie samochodu przez firmę, do jej majątku. A nie do prywatnego majątku jej właściciela. „Obserwowany w Polsce proceder nie ma żadnego uzasadnienia, jest całkowitym wyjątkiem w Unii Europejskiej. Dlatego proponujemy zaliczenie przychodów ze sprzedaży auta poleasingowego, wykupionego nie do majątku firmowego, tylko do osobistego, do przychodów z działalności gospodarczej" – podkreśla Ministerstwo Finansów.

H.Sz.

data publikacji: 16-07-2021