Opóźniony lub odwołany lot w wakacje

Opóźniony lub odwołany lot w wakacje

Opóźnił Ci się lot o 3 godziny? Odwołano go? A może odmówiono Ci wejścia na pokład samolotu? W takiej sytuacji przysługuje Ci odszkodowanie finansowe.  Jego wysokość zależy od odległości między lotniskiem startu i lądowania. Rekompensata może wynosić 250 euro w przypadku lotów do 1500 km, 400 euro w przypadku lotów powyżej 1500 km w obrębie UE i wszystkie inne loty od 1500 do 3500 km, 600 euro dla lotów dalszych - powyżej 3500 km. Warto zaznaczyć, że takie same zasady, bez względu na cenę biletu i klasę podróży obowiązują wszystkich przewoźników.
Pasażerowie linii lotniczych są coraz bardziej świadomi swoich praw, o czym świadczy wzrost skarg do Urzędu Lotnictwa Cywilnego na opóźnione i odwołane loty. W 2017 r. było ich 7 776, a w roku 2018 – aż 16 901. Do kwietnia bieżącego roku można było złożyć skargę na opóźniony lot do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wydawał on wiążącą obie strony decyzję administracyjną.
Natomiast od 1 kwietnia 2019 roku działa w Polsce nowa instytucja - Rzecznik Praw Pasażera powołany przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie mediacji i, w miarę możliwości - polubowne rozwiązanie sporu zaistniałego między pasażerami a liniami lotniczymi czy sprzedawcą biletów. Należy jednak pamiętać, że nawet w przypadku, gdy dojdzie do zawarcia ugody, to ma ona charakter niewiążący, a zaakceptowane rozwiązanie nie ogranicza prawa pasażera do wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pasażera jest inicjowane skargą podróżnego na odmowę uznania przez przewoźnika jego reklamacji. Postępowanie to jest dobrowolne i może się toczyć wyłącznie za zgodą obu stron konfliktu. Niewątpliwym udogodnieniem jest forma i czas rozpoznania sprawy. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich prowadzone jest w formie elektronicznej i nie wymaga obecności stron sporu. I co istotne, jest ono bezpłatne. Rzecznik Praw Pasażerów ma 90 dni na przeprowadzenie postępowania. Niewątpliwie, już choćby z tych względów jest to atrakcyjna alternatywa dla pasażerów.

AG

data publikacji: 07-08-2019