News

News

II etap V edycji Konkursu „Od mundurka do togi”

25-01-2021
25 stycznia br. w częstochowskiej siedzibie Dawid & Partnerzy odbył się II etap V edycji Konkursu "Od mundurka do togi”, do którego zakwalifikowali się uczniowie z Częstochowy, Sosnowca, Namysłowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Katowic, Głogowa oraz Warszawy.
Po raz kolejny umiejętność swobodnego wypowiadania się oraz znajomość terminologii prawniczej pozytywnie zaskoczyła członków jury. Read more

Gromadzenie informacji o stanie zdrowia klientów a RODO

19-01-2021
Mierzenie klientom temperatury, prośba o wypełnianie oświadczeń o braku kontaktu z osobami chorymi lub braku objawów koronawirusa może stanowić naruszenie przepisów RODO. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), podstawę mierzenia i rejestrowania temperatury, a także zbierania informacji o stanie zdrowia klientów, czyli przetwarzania danych wrażliwych, mogłoby stanowić wyłącznie skierowane do danego przedsiębiorcy działania służb sanitarnych, np. decyzja indywidualna lub ogólne wytyczne. Read more

Przepisy wydane wbrew regułom Konstytucji RP

11-01-2021
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II SA/Op 219/20, wskazał że wydany przez rząd zakaz prowadzenia salonów fryzjerskich miał swoje zdrowotne uzasadnienie, ale stosowne przepisy wydano wbrew regułom Konstytucji RP. Na podstawie wadliwych przepisów nie można nakładać kar. Read more

Wigilia w czasie pandemii

23-12-2020
Zgodnie z § 26 ust. 11 pkt 2) Rozporządzeniem Rady Ministrów 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących. Read more

Tarcza branżowa

22-12-2020
W dniu 19 grudnia 2020 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w postaci tzw. tarczy branżowej 6.0. Read more

Zakaz poruszania się w noc sylwestrową

21-12-2020
W Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Projekt w pkt 9 przewiduje wprowadzenie ograniczenia w przemieszczaniu się w dniach: 31 grudnia 2020 r. i 1 stycznia 2021 r. Read more

Złe długi

17-12-2020
Już wcześniej informowaliśmy Państwa o pojawieniu się nowej możliwości odzyskania VAT’u od nieściągalnych wierzytelności. Perspektywę taką zapowiedział wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 15.10.20 r. wydany w sprawie C-335/19.
W dniu 7 grudnia br. wyrok ten wraz z uzasadnieniem został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Tym samym, podatnicy, którzy są zainteresowani odzyskaniem nadpłaconego VAT (wraz z odsetkami od dnia zapłaty podatku do dnia jego zwrotu) mogą w ciągu 30 dni od tej daty złożyć wnioski o stwierdzenie (i zwrot) nadpłaty podatku. Read more

Zyski osiągane przez spółkę komandytową po zmianach CIT

14-12-2020
1 stycznia 2021 r. wejdą w życie zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2123). Read more

Wiek emerytalny a praca

09-12-2020
Jeśli w trakcie postępowania sądowego o przywrócenie do pracy pracownik osiągnie wiek emerytalny, nie pozbawi go to należnych mu praw. To sedno najnowszego wyroku Izby Pracy Sądu Najwyższego, który zapadł w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I PK 197/19 Read more