E-licytacje nieruchomości

E-licytacje nieruchomości

Ułatwienia w egzekucji z nieruchomości zawiera projekt rządowej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 899). Nowelizacja przewiduje bowiem dodanie Rozdziału 6a pt. „Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej”. Obecnie w postępowaniu cywilnym brakuje takich regulacji.

Zgodnie z projektowaną zmianą, wniosek o przeprowadzenie licytacji w drodze elektronicznej ma składać wierzyciel. Gdy nie wskaże formy online, licytacja odbędzie się w tradycyjny sposób. O wirtualnej licytacji będzie można się dowiedzieć ze strony internetowej Krajowej Rady Komorniczej, na której zamieszczone byłoby obwieszczenie o licytacji. Wraz z obwieszczeniem, o terminie licytacji zostanie opublikowana treść protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.

W elektronicznym obwieszczeniu nie będą ujawnione dane osobowe dłużnika. W uzasadnieniu do druku sejmowego nr 899, wskazuje się, że dane osobowe umieszczone w Internecie są często powielane. Istnieje więc ryzyko, że pojawią się w przestrzeni publicznej nawet wiele lat po zaspokojeniu wierzycieli. Dla dłużnika oznaczałoby to niepotrzebną stygmatyzację. Proponuje się, by wirtualny przetarg, wzorem funkcjonujących już od lat aukcji elektronicznych, mógł trwać maksymalnie tydzień. Takie rozwiązanie umożliwi udział w licytacji większej liczbie osób, pozwalając na uzyskanie możliwe najwyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości. Spełnienie warunków licytacyjnych ma potwierdzać komornik prowadzący wirtualną licytację.

H.Sz.

data publikacji: 16-03-2021