Andrzej Król

Andrzej Król

radca prawny / of counsel en

Of counsel, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił pracę magisterską pt. „Przedmiot wkładu niepieniężnego do spółek kapitałowych” pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Okolskiego.
Po studiach odbył aplikację radcowską (egzamin radcowski 2003). Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako wspólnik warszawskiej kancelarii, prawnik w Biurze Prawnym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a także jako in-house lawyer w dużych spółkach kapitałowych.
Jego praca koncentruje się wokół problematyki prawnej obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawa korporacyjnego, prawa kontraktowego, prawa rynków kapitałowych oraz transakcji kapitałowych.
Mecenas Andrzej Król uczestniczy w obsłudze prawnej złożonych projektów związanych z łączeniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych, przekształcaniem spółek kapitałowych, wprowadzaniem akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz ASO. Ponadto jest odpowiedzialny za projekty związane ze zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, emisji obligacji, prawnego planowania źródeł finansowania, gwarantowania transakcji i przedsięwzięć. Doradza Klientom w tworzeniu spółek za granicą oraz wspiera w tworzeniu kontraktowych ram dla uruchomienia i prowadzenia działalności franchisingowej.