Ułatwienia dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Ułatwienia dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Co prawda projektowane, ale (za)pewne zmiany zajdą w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które mają być dostosowane do unijnej dyrektywy. Dotyczą one w istocie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich oddziałów. Zmiany mają na celu rozszerzenie i ułatwienie wymiany informacji pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich Unii Europejskiej.
Jedną z istotnych zmian ma być możliwość zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich oddziałów przez Internet. Ma to dotyczyć również inwestorów zagranicznych. Z tego też powodu, wzorce umów oraz informacji dotyczących rejestracji tychże spółek będą nie tylko w języku polskim, ale także innym urzędowym języku Unii Europejskiej – zrozumiałym dla jak największej zainteresowanych osób (najprawdopodobniej języku angielskim).

Inną ze zmian ma być zwiększenie dostępności danych o spółce zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Odbywać się to ma za pośrednictwem systemu integracji rejestrów – a konkretnie unijnym portalu E-Sprawiedliwość. Zmiana ta wpłynie na obowiązki związane z zarejestrowanymi spółkami, ponieważ mają być one zwolnione z obowiązku składania dokumentów oraz informacji w zakresie, w jakim będą one otrzymywane z systemu integracji rejestrów.

Powyższe zmiany jakkolwiek związane są z obowiązkiem wprowadzeniem założeń unijnej dyrektywny, tak maja przyczynić się do większej aktywności w Polsce zagranicznych inwestorów.

AJ

data publikacji: 05-08-2022