Nachrichten

Nachrichten

D&P podczas obchodów 115-lecia I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

07-10-2022
6 października br. rozpoczęły się obchody jubileuszu 115-lecia I LO im. Juliusza Słowackiego zapoczątkowane uroczystym odsłonięciem plakiety z wizerunkiem Juliusza Słowackiego. Dokonali go, podczas uroczystej akademii, V-Prezydent Miasta Częstochowy dr. Ryszard Stefaniak oraz partnerzy D&P - radca prawny Iwona Dawid i adwokat Jarosław T. Dawid - absolwenci liceum i fundatorzy plakiety. Read more

Szalejący kurs franka – czy można coś zrobić?

30-09-2022
Wiele osób podpisywało umowę o tzw. kredyt frankowy w czasach, gdy za 1 franka musieliśmy zapłacić 1,98 zł. Niestety, o takiej cenie można dziś jedynie pomarzyć. Aktualnie musielibyśmy zapłacić aż 5,07 zł! Taki olbrzymi wzrost oznacza dla tysięcy kredytobiorców wzrost salda ich zadłużenia oraz historycznie wysokie raty. Read more

Europejskie regulacje dotyczące reformy systemu energii

16-09-2022
Komisja Europejska zaproponowała, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej dążyły do ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Zmiany miałyby być nie tylko odpowiedzią na samo dobro środowiska, ale również na wzrost cen tego surowca i nadmierny zysk ich producentów. Read more

Konsument jeszcze silniejszy?

09-09-2022
Pod obrady Sejmu ma trafić rządowy projekt ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego. Proponowane zmiany mają jeszcze bardziej zwiększyć ochronę konsumentów w sporze z przedsiębiorcami. Read more

Opodatkowanie darowizn pieniężnych pomiędzy rodziną

02-09-2022
Darowizna – tj. nieodpłatne przekazanie określonego składnika majątku – pomiędzy rodziną jest powszechna, np. rodzice przekazują dzieciom nieruchomość, samochód, czy też pieniądze. Warto przy tym wiedzieć, że jakkolwiek odbywa się to między najbliższymi osobami, to przepisy prawa w niektórych przypadkach - a raczej w większości – wymagają zgłoszenia tego faktu. Szczególną uwagę należy zwrócić na darowiznę pieniędzy. Read more

Kiedy sąsiadem jest lotnisko – odszkodowanie

12-08-2022
Mieszkanie przy lotnisku niekoniecznie należy do najprzyjemniejszych. Hałas wywoływany przez samoloty na dłuższą chwilę bywa uciążliwy. Z tego też powodu co do zasady nieruchomości położone w obrębie lotniska są dużo tańsze aniżeli te oddalone o kilka kilometrów dalej. Jeżeli zaś nieruchomość objęta została tzw. obszarem ograniczonego użytkowania, np. właśnie z powodu ponadnormatywnego hałasu – jego właściciel może domagać się odszkodowania za zmniejszenie jej wartości. Read more

Ułatwienia dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

05-08-2022
Co prawda projektowane, ale (za)pewne zmiany zajdą w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które mają być dostosowane do unijnej dyrektywy. Dotyczą one w istocie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich oddziałów. Zmiany mają na celu rozszerzenie i ułatwienie wymiany informacji pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Read more

Wakacje kredytowe

29-07-2022
29 lipca bieżącego roku weszła w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Jednym z jej najważniejszych postanowień jest możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej. Read more

Większa ochrona nabywców w relacjach z deweloperem

06-07-2022
W dniu 1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Nowa ustawa zastąpiła poprzednie regulacje w tym przedmiocie i zwiększa ochronę nabywców lokali lub domów jednorodzinnych w relacjach z deweloperem. Read more