Nachrichten

Nachrichten

Dziedziczymy zaległości podatkowe – a co z ulgami?  

24-06-2022
Zdaniem organów skarbowych, spadkobiercy dziedziczą wszystkie zaległości podatkowe (wraz z odsetkami) zmarłego, lecz nie przysługują im zwolnienia i ulgi podatkowe, z których on mógł skorzystać.
Urzędy skarbowe stoją na stanowisku, iż zwolnienia to uprawnienia osobiste, ściśle związane z osobą zmarłego, a tym samym – nie podlegające dziedziczeniu. Spadkobiercy mogą za to korzystać z niektórych uprawnień zmarłego – np. prawa do zwrotu podatku bądź  jego nadpłaty, czy też rozłożenia zaległości na raty. Read more

Sukces prawniczki D&P

10-06-2022
Z przyjemnością informujemy, iż nasza koleżanka Karolina Matyga współpracująca z D&P jako junior associate, uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego. Read more

Przepadek auta w przypadku prowadzenia pod wpływem alkoholu?

31-05-2022
Trwają prace nad wprowadzeniem istotnych zmian w Kodeksie Karnym – rządowy projekt nowelizacji zakłada m.in. zaostrzenie kar wobec pijanych kierowców.
Jakie są motywy działania Rządu? Otóż – jak twierdzą projektodawcy  – „troska o bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad ruchu drogowego”. Cele te mają być osiągnięte m.in. poprzez wprowadzenie nowego rodzaju przepadku – a mianowicie przepadku pojazdu bądź jego równowartości. Read more

Ograniczenie instytucji „czynnego żalu”?

12-05-2022
Obecnie trwają prace nad projektem zmian w kodeksie karnym skarbowym. Planowana nowelizacja przewiduje m.in. ograniczenie możliwości skorzystania przez podatnika z dobrodziejstwa „czynnego żalu”. Dla przypomnienia; podatnik, który spóźnił się z zapłatą podatku, nie złożył w czasie deklaracji bądź też niewłaściwie naliczył należność podatkową, ma możliwość uniknięcia kary, poprzez dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów oraz opłacenia zaległości (tzw. „czynny żal”). Read more

Nowe obowiązki sprzedawców niebędących producentami - wyrok TSUE

06-05-2022
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w wyroku z dn. 5 maja b.r. orzekł, iż obowiązek zamieszczenia klauzuli gwarancyjnej obciąża także przedsiębiorców wystawiających na portalach internetowych towary, których sami nie wyprodukowali. Jest to orzeczenie niezwykle istotne dla przedsiębiorców, korzystających z platform takich jak Amazon czy Allegro. Read more

Sukces Klientów D&P ws. o stwierdzenie nieważności darowizny udziału w spółce osobowej

22-04-2022
Sąd Okręgowy oddalił powództwo przeciwko Klientom Kancelarii – pozwanym w precedensowej sprawie - o stwierdzenie nieważności darowizny ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej (jawnej) dokonanej na rzecz ich obu. Read more

Koniec zakazu eksmisji wprowadzonego w drodze przepisów covidowych

20-04-2022

W dniu 15 kwietnia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która m.in. uchyliła:

  • art. 9521 k.p.c. (zakaz licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym), oraz
  • art. 15zzu „tarczy covidowej” (zakaz eksmisji z lokalu mieszkalnego).
Read more

Literówka w obcojęzycznej nazwie a zdolność odróżniająca znaku towarowego

19-04-2022
NSA uznał, że usunięcie jednej litery w obcojęzycznej nazwie nie skutkuje nabyciem przez znak towarowy zdolności odróżniającej. Rozstrzygnięcie wydane zostało na kanwie następującego stanu faktycznego. W 2019 r. w polskim Urzędzie Patentowym złożono wniosek o zarejestrowanie słownego znaku towarowego „CANNABI OIL” (m.in. dla suplementów diety). Read more

Życzenia Świąteczne 2022

15-04-2022
W imieniu całego Zespołu D&P, w tym szczególnym czasie, życzymy Państwu pełnych spokoju, nadziei, radości i wytchnienia od codziennych obowiązków Świąt Wielkanocnych. Niech czas spędzony w rodzinnym gronie będzie okazją do głębokich rozmów i odtworzenia więzi międzyludzkich. Read more