dr Magdalena Celeban

dr Magdalena Celeban

specjalista ds. ochrony danych osobowych en

Specjalista ds. ochrony danych osobowych, doktor nauk społecznych, absolwentka Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Nauk Prawnych z zakresu: „Pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych”, oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie: „Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych”. Ukończone szkolenia z zakresu Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Prywatnością ISO/IEC 27701:2020 oraz „Bezpieczeństwo informacji w chmurze wg ISO 27017:2015 z elementami ochrony danych przetwarzanych w chmurze (ISO 27).
Wykładowca akademicki z zakresu ochrony danych osobowych, autorka licznych publikacji. Inspektor ochrony danych zarówno w podmiotach publicznych, jak również w sektorze prywatnym. Fundatorka i Prezeska fundacji: Niech Się … Dzieje. Inicjatorka działań związanych z szerzeniem wiedzy na temat ochrony danych osobowych. Koordynatorka ogólnopolskiego programu edukacyjnego: „Twoje dane - twoja sprawa”.

Wielokrotnie nagradzana za podejmowane inicjatywy i działania związane z szerzeniem wiedzy na temat ochrony danych osobowych, m.in. przez: Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych.