Joanna Chrząstek

Joanna Chrząstek

aplikantka radcowska / junior associate en

Junior associate, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obroniła pracę magisterską pt. „Zabieg in vitro w prawie polskim i w prawie Kościoła Katolickiego” pod kierunkiem dr hab. Zdzisława Zarzyckiego. W okresie studiów udzielała się w studenckich kołach naukowych m.in. prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego oraz kryminalistyki. W trakcie studiów odbyła miesięczne praktyki sądowe w Sądzie Okręgowym w Krakowie XI Wydział Cywilny Rodzinny oraz praktyki w kancelarii radcowskiej. W tracie aplikacji brała udział w licznych szkoleniach, takich jak: „Rozstrzyganie o władzy rodzicielskiej i kontaktach z małoletnim oraz kognicja sądu w tym zakresie”, „webinarium z okazji 70-lecia Konwencji Praw Człowieka - współczesne aspekty ochrony praw człowieka” oraz w V edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich, organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych. W kręgu zainteresowań prawo cywilne materialne i procesowe, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo własności intelektualnej.