Wiktoria Żaba

Wiktoria Żaba

mgr / legal assistant en du fr

Legal assistant, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Autorka pracy dyplomowej pt. „Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych” napisanej pod kierunkiem dr hab. Adama Kwiecińskiego.
Swoje zainteresowania w dużej mierze koncentruje wokół dziedziny prawa karnego wykonawczego. Brała udział w licznych konferencjach, m.in. „Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej” oraz „Pytania podstawowe dogmatyki prawa karnego”.
Pierwsze doświadczenie z prawem karnym zdobyła realizując praktykę w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia -Krzyków w VII Wydziale Karnym oraz Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia Krzyki-Zachód.
Bardzo dobrze włada językiem angielskim, francuskim oraz niemieckim w stopniu komunikatywnym.