Weronika Krzywańska

Weronika Krzywańska

paralegal / ambasador D&P en

Paralegal / ambasador D&P, studentka II roku prawa Instytutu Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. W tym roku akademickim kończy  studia o specjalności biometria i informatyka śledcza na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa. Aktywnie uczestniczy w działalności Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego UJD, oraz w Samorządzie Studenckim Uniwersytetu Jana Długosza poprzez przynależność do Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia dla kierunku prawa. Otrzymała kilkukrotnie stypendium naukowe Rektora dla najlepszych studentów za uzyskanie wysokiej średniej. Karierę zawodową rozpoczęła w naszej Kancelarii.