Paulina Bukowska

Paulina Bukowska

mgr / of counsel en nl fr
Of counsel, absolwentka Wydziału Prawa Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (Université Libre de Bruxelles) o specjalizacji prawo prywatne. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności belgijskim prawem dyscyplinarnym funkcjonariuszy policji. Ukończyła Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz innych Metod Rozwiązywania Sporów oraz Podyplomowe Studia Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się komparatystyką prawa polskiego i belgijskiego. W związku z czym rozpoczęła studia prawnicze na warszawskiej uczelni. Obecnie pracuje jako prawnik w belgijskiej administracji publicznej na szczeblu federalnym.