Martyna Pożarlik

Martyna Pożarlik

ambasador D&P en

Ambasador D&P, studentka I roku prawa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. W roku akademickim 2021/2022 wybrana na starostę roku. Reprezentuje i udziela się społecznie na rzecz młodzieży w Młodzieżowej Radzie Miasta Częstochowy otrzymując mandat radnej w 2018 roku oraz w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Śląskiego uzyskując mandat w 2019 roku. Ponadto sprawuje funkcję ambasadora w Fundacji Our Future Foundation, która wspomaga wybitnie zdolnych absolwentów szkół średnich, którzy chcą rekrutować na zagraniczne uczelnie.