Zwiększona ochrona klientów ubezpieczycieli

Zwiększona ochrona klientów ubezpieczycieli

W poniedziałek weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń będąca implementacją unijnej dyrektywy IDD (Insurance Distribution Directive). Wprowadza ona nowe regulacje mające na celu ochronę klientów ubezpieczycieli i zwiększenie transparentności umów. Najważniejszą z wprowadzanych zmian jest wdrożenie obowiązku przeanalizowania indywidualnych potrzeb klienta i dostosowanie do nich proponowanego produktu. Dystrybutor ubezpieczenia – przez którego ustawa rozumie nie tylko brokerów i agentów ubezpieczeniowych, ale każdego oferującego ubezpieczenie – będzie musiał poinformować klienta o charakterze wynagrodzenia pośrednika i jasno określić wszelkie koszty, jakie poniesie on w związku z podpisaniem umowy ubezpieczeniowej. Niestosowanie się do implementowanych przepisów może grozić wysokimi karami pieniężnymi – w przypadku osób prawnych do 5% wysokości przychodu, a w przypadku osób fizycznych – do kwoty ponad 3 mln zł. Ustawa rozszerzyła też kompetencje Rzecznika Finansowego, który będzie mógł pomagać konsumentom w sporach z brokerami ubezpieczeniowymi czy multiagentami.

data publikacji: 03-10-2018