Dawid & Partnerzy
1-bw

Paulina Czop

adwokat / associate

aAaA

Associate, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obroniła pracę magisterską pt. „Arbitraż jako środek rozstrzygania sporów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem działalności Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze”, pod kierunkiem prof. UJ dr. hab. Kazimierza Lankosza.  Ukończyła podyplomowe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim. W latach 2012 – 2017 zdobyła praktykę i doświadczenie w jednej z największych firm prawniczych w Krakowie. W ramach kancelarii zajmowała się szeroko pojętym prawem administracyjnym, prawem nieruchomości, budowlanym i prawem ochrony środowiska, reprezentując Klientów przed sądami administracyjnymi oraz cywilnymi. Pracowała przy obsłudze deweloperów, przedsiębiorców przesyłowych w sprawach związanych z regulowaniem statusu prawnego urządzeń przesyłowych. Prowadziła sprawy reprywatyzacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. W 2016 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Egzamin adwokacki zdała w 2017 roku i została wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.
Specjalizuje się przede wszystkim w prawie administracyjnym materialnym i procesowym.