Dawid & Partnerzy
Ludzie (7)

Karolina Bańska

paralegal

aAaA

Paralegal, studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktywnie działa w Kole Naukowym Prawa Karnego Materialnego oraz w Kole Naukowym Prawa Kanonicznego. Już od początku studiów bierze udział w wielu konferencjach naukowych, m.in. „Trust me, You will be a LAWYER!”  organizowanym przez WPiA wraz z Uniwersytecką Studencką Poradnią Prawną UKSW oraz wykładach związanych z tematyką prawa własności intelektualnej i prawa na rynku dzieł sztuki, m.in. „Oryginał, kopia czy falsyfikat? Grafika a rynek sztuki” organizowanym przez Law&Art UW. Odbyła praktyki w Sądzie Okręgowym w Warszawie, IX Wydział Karny Odwoławczy, gdzie zapoznała się z praktyczną stroną administracyjnej obsługi wymiaru sprawiedliwości. Uczestniczyła w wielu głośnych rozprawach, m.in. w sprawie o ekstradycję właściciela dużej platformy internetowej. Szczególnie zainteresowana prawem karnym i prawem cywilnym.