Dawid & Partnerzy
IMG_8425

Kamila Czekaj

adwokat / associate

aAaA

Associate, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Obroniła pracę magisterską pt. „Postępowanie dowodowe w zakresie ochrony autorskich praw majątkowych” pod kierunkiem prof. Ireneusza Kunickiego. Uzyskała również tytuł magistra z administracji. W 2017 r. zdała egzamin adwokacki i jest wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Postępowania Cywilnego II. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zabezpieczenia dowodów w postępowaniu cywilnym. Autorka opracowań naukowych: ”Skutki zabezpieczenia dowodów w polskiej i angielskiej procedurze cywilnej” (w:)„Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich, red. Damian Gil, Lublin 2014 oraz „Zaskarżalność postanowienia sądu w przedmiocie zabezpieczenia dowodu w polskim i europejskim prawie procesowym cywilnym” (w:) „Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym” red. Monika Michalska – Marciniak, Sopot 2015. Już w trakcie studiów rozpoczęła pracę w kancelarii adwokackiej oraz zdobywała doświadczenie zawodowe w jednostce samorządu terytorialnego, zajmując się bieżącą obsługą prawną podmiotu oraz jednostek podległych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i procedurze cywilnej, a także w prawie karnym i administracyjnym sensu largo.