Dawid & Partnerzy
j_barzak

Joanna Barzak

aplikantka radcowska / junior associate

aAaA

Junior associate, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Obroniła pracę magisterską pt. „Wygaśnięcie decyzji administracyjnej” pod kierunkiem prof. Jana Zimmermanna. W trakcie studiów wielokrotnie otrzymywała stypendium Rektora za doskonałe wyniki w nauce.
Obecnie doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz aplikantka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa kontraktów oraz procedury cywilnej. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Interesuje się problematyką prawa nieruchomości i prawa ochrony środowiska.
Czynna uczestniczka wielu konferencji naukowych, autorka publikacji „Zasada subsydiarności a praktyczne aspekty jej realizacji w administracji publicznej“.
Posiada bogate doświadczenie w pracy w kancelariach krakowskich i częstochowskich, jak również w reprezentowaniu Klientów przed sądami w sprawach cywilnych i gospodarczych.