Dawid & Partnerzy
i_blaszczyk

Iga Błaszczyk

mgr / paralegal

aAaA

Paralegal, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, który ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Obroniła pracę magisterską pt. „Rygor natychmiastowej wykonalności w procesie cywilnym” pod kierunkiem prof. Andrzeja Marciniaka. Wielokrotnie wyróżniona stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla najlepszych studentów. W okresie studiów aktywnie udzielała się w Studenckiej Poradni Prawnej „Klinika Prawa”. Aktualnie w trakcie przygotowywanie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. W kręgu zainteresowań prawo cywilne materialne i procesowe oraz prawo gospodarcze.