Zakres usług

Zakres usług

Szeroki skład i doświadczenie Zespołu Dawid & Partnerzy oraz współpracowników of counsel pozwala prowadzić kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
W swoim działaniu łączymy tradycyjną solidność z nowoczesnością. Świadczymy usługi doradcze, uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach. Z zaangażowaniem reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Urzędem Patentowym RP. Także w postępowaniach arbitrażowych, administracyjnych i egzekucyjnych (komorniczych).
Obsługę Klientów prowadzimy w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem Kancelarii.