Tomasz Maciąg

Tomasz Maciąg

adwokat / associate en
Associate, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Obronił pracę magisterską pt. „Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym w świetle zasady nemo se ipsum accusare tenetur” pod kierunkiem dr. Michała Rusinka. Już w trakcie studiów stale współpracował z dużą krakowską kancelarią adwokacką, gdzie zajmował się dochodzeniem i egzekucją roszczeń pieniężnych oraz z kancelarią mediatora sądowego zdobywając doświadczenie w polubownym rozwiązywaniu sporów. Podczas odbywania aplikacji zajmował się szeroko pojętym prawem cywilnym, prawem handlowym, farmaceutycznym i podatkowym reprezentując Klientów przed sądami powszechnymi, aptekarskimi i organami skarbowymi. Pracował przy obsłudze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz innych spółek prawa handlowego. W 2017 r. zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie.
Swoje zainteresowania skupia wokół prawa cywilnego, gospodarczego i farmaceutycznego.