Przewodnik po RODO w służbie zdrowia

Przewodnik po RODO w służbie zdrowia

Po kilku miesiącach wytężonej pracy Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych zaprezentowała opracowanie odpowiadające na wątpliwości personelu medycznego i pacjentów. Grupa Robocza powstała w odpowiedzi na liczne błędne interpretacje przepisów RODO. Zrzesza ona ponad 60 członków, a przewodniczy jej dr Maciej Kawecki.
Celem przewodnika było udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Autorzy opracowania skupili się głównie na nieprawidłowej interpretacji przepisów ochrony danych osobowych, wskutek których dochodzi do pogwałcenia praw pacjentów.
W informatorze można znaleźć cenne wskazówki dotyczące chociażby zapewnienia anonimowości pacjentów podczas rejestracji i przed wizytą lekarską czy możliwości zamieszczania na drzwiach gabinetów lekarskich plakietek z imionami, nazwiskami i specjalizacjami lekarzy.
Grupa Robocza przedstawiła jednoznaczne stanowisko, że zgodnym z RODO będzie wywoływanie pacjentów oczekujących na wizytę lekarską poprzez wzywanie po np. numerze nadanym przy rejestracji, godzinie wizyty w połączeniu z imieniem i numerem gabinetu. Co więcej, podkreślono, że w sprzeczności z RODO jest praktyka zwracania się po imieniu i nazwisku do pacjentów przebywających wspólnie z innymi na sali chorych.
Ponadto, zwrócono uwagę na możliwość oznaczania produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych produktów leczniczych imieniem i nazwiskiem pacjenta. Słusznie uzasadniono, że taka praktyka ma ograniczyć ryzyko ewentualnych pomyłek. Bezpośrednią podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 9 ust. 2 lit. c RODO, czyli konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, a osoba, której dane dotyczą jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.
Wiele innych spornych kwestii zostało poruszonych w przewodniku, dlatego zachęcamy do jego pobrania. Jest on dostępny na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://www.gov.pl/zdrowie/rodo-w-sluzbie-zdrowia-po-pierwsze-pacjent.

Dagmara Jabłońska 

 

data publikacji: 21-09-2018