Przebaczenie spadkobiercy bez zmiany testamentu

Przebaczenie spadkobiercy bez zmiany testamentu

SN w uchwale z dnia 19 października 2018 r., sygn. akt III CZP 37/18 stwierdził, iż dla skuteczności cofnięcia wydziedziczenia nie wymaga się zachowania formy testamentowej. Podstawą dokonanej przez Sąd Najwyższy analizy była sprawa, w której we własnoręcznie sporządzonym testamencie, kobieta wydziedziczyła swoją córkę, a cały majątek przekazała siostrze. Sąd okręgowy oddalił żądanie córki wobec ciotki o zapłatę zachowku. Stwierdził on, iż ewentualne przebaczenie po sporządzeniu testamentu jest bez znaczenia, gdyż nie może pozbawić go mocy. W związku z powyższym ustalenie czy zmarła przebaczyła córce uznał za niecelowe.
SA w Warszawie rozpatrując apelację córki powziął wątpliwość czy forma przebaczenia ma wpływ na jego skuteczność. SN rozstrzygając sporną kwestię przychylił się do stanowiska dominującego w orzecznictwie i stwierdził, że przebaczenie przez spadkodawcę osobie uprawnionej do zachowku, nie wymaga zachowania formy testamentowej. W uzasadnieniu podkreślono, iż wydziedziczenie niejednokrotnie jest efektem wielu rodzinnych emocji, a nieuznanie formy odmiennej od testamentowej odebrałoby spadkodawcy możliwość przebaczenia po sporządzeniu testamentu, choćby w ostatniej chwili.

KM

data publikacji: 05-11-2018