Piotr Zieliński

Piotr Zieliński

financial and strategic consultant en fr

Financial and strategic consultant, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył podyplomowe studia zakończone certyfikatem MBA na Universite de Paris I Ecole de Management de la Sorbone Gestion & Economie d’enterprise oraz otrzymał certyfikat Growth modeling survival analysis idEC wydany przez Universitat Pompeu Fabra Barcelona.
Pełnił funkcję partnera i senior konsultanta w dziale doradztwa biznesowego dla jednej z czołowych firm doradczych. Pracował z klientami w biurach w Polsce, Izraelu i USA.
Jego doświadczenie zawodowe jest również związane z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej działających w obszarze inwestycji biurowych, mieszkaniowych oraz zarządzania nieruchomościami, gdzie odpowiedzialny był za za procesy M&A, w szczególności za koordynację wszystkich podmiotów uczestniczących, wsparcie dla spółek w trakcie całego procesu, nadzoru nad finalizacją transakcji oraz doradztwo i konsulting.
Jest ekspertem w zarządzaniu procesami fuzji i przejęć (M&A), wsparcia potransakcyjnego (post-merger integration PMI), kreacji nowej strategii biznesowej oraz nadzoru właścicielskiego. Z sukcesem zrealizował 24 projekty dla wiodących polskich i międzynarodowych firm z branży deweloperskiej (budownictwo mieszkalne i komercyjne), farmaceutycznej i telekomunikacyjnej na łączną kwotę ponad 600 mln euro.
W każdym z wyżej wymienionych projektów odpowiadał za kompleksową realizację celów strategicznych począwszy od doradztwa biznesowego dla klientów w obszarze kompleksowej transformacji, opracowywania strategii poprzez realizacje biznesowego due diligence i vendor due diligence.
Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów korporacyjnych, modelowania finansowego, wyceny przedsiębiorstw, struktury kapitałowej i analizy ratingów w zakresie fuzji i przejęć.

W realizacji procesów doradczych jako menedżer ds. integracji zwraca szczególną uwagę, aby w samym procesie inspirować ludzi, czyniąc proces M&A sam w sobie ekscytującym
i angażującym. Wykorzystuje autorskie metody i narzędzia, które pomagają dostosować zasoby ludzkie, kultury organizacyjne i style pracy do strategii biznesowych i transakcyjnych.