Patryk Wierny

Patryk Wierny

aplikant radcowski / junior associate en

Junior associate, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Obronił pracę magisterską pt. „Ograniczenia prawa własności” pod kierunkiem prof. Piotra Steca. Był stypendystą Rektora Uniwersytetu Opolskiego za bardzo dobre wyniki w nauce.
Obecnie aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobył podczas odbywanych praktyk oraz stażu w renomowanych kancelariach prawnych w Opolu. Ponadto pracował w Zespole Obsługi Prawnej Powszechnego  Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Opolu. W czasie swojej kariery zawodowej zajmował się sporządzaniem pism procesowych, opinii prawnych, bieżącą obsługą klientów - zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych oraz nadzorem nad aktualnym stanem poszczególnych spraw. Po uzyskaniu wymaganych uprawnień uczestniczy w rozprawach sądowych w charakterze pełnomocnika. Posiada  doświadczenie w obsłudze administracyjnej kancelarii.
W kręgu jego zainteresowań znajduje prawo cywilne oraz prawo gospodarcze. Posiada również szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli w postaci odszkodowań za szkody materialne i niematerialne.