Dawid & Partnerzy
pro_bono

Pro bono

aAaA

Uczestniczymy w dorocznym Dniu Bezpłatnych Porad Prawnych organizowanym przez Naczelną Radę Adwokacką, a także akcji „Szlachetna paczka”.
Niezależnie od tego, stale wspieramy akcje charytatywne, w szczególności dotyczące chorych dzieci i młodzieży. Co roku organizujemy w siedzibie Kancelarii monakijski raut charytatywny, którego celem jest wsparcie potrzebujących.
Adwokat Jarosław Dawid od 1995 r. działa społecznie w samorządzie adwokackim – Sądzie Dyscyplinarnym Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej, od 2004 r. jako Wiceprezes, a od 2007 r. jako Prezes tego Sądu.
Ponadto od 1984 r. jest członkiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, od 1986 r. jako ratownik wodny WOPR.
Adwokat Łukasz Niestrój w 2016 r. wybrany został zastępcą członka Sądu Dyscyplinarnego Izby.
Wspieramy działalność studenckich kół naukowych współpracując w organizacji sympozjów, konferencji oraz paneli dyskusyjnych poświęconych intersującym zagadnieniom prawnym.