Newsy

Newsy

Nie, bo RODO!

28-09-2018
Wraz z początkiem obowiązywania RODO zaczęto zauważać problem nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) wpłynęło wiele skarg, ale czy większość z nich była konieczna?
Niedawno w skardze do PUODO skarżący powołał się na, nielegalne według niego, skserowanie dowodu osobistego przez bank. Uważał on, że bank nie ma żadnej podstawy do takiego działania, a tym bardziej przechowywania tego dokumentu. Przecież w mediach usłyszał, że nikt nie może od niego żądać ksero dowodu. Czytaj więcej

Koniec z odprowadzaniem podatku za niezapłacone faktury?

26-09-2018
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt ustawy, który m.in. pozwoli przedsiębiorcom odliczyć od dochodu kwoty niezapłacone przez ich klientów.
Na chwilę obecną, przedsiębiorca obowiązany jest wykazać przychód i odprowadzić podatek niezależnie od niezapłaconych mu kwot za sprzedane towary bądź usługi. Co prawda przepisy prawa pozwalają na nieodprowadzanie podatku w takich przypadkach, ale nie jest to proste rozwiązanie, ponieważ wiąże się ono z prowadzeniem rygorystycznej dokumentacji. Czytaj więcej

Banki nie będą mogły stosować anatocyzmu?

24-09-2018
W ubiegłą środę do Sejmu skierowany został prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. Proponowane zmiany dotyczą art. 482 Kodeksu, który reguluje możliwość stosowania anatocyzmu, czyli pobierania odsetek od zaległych odsetek. Czytaj więcej

Przewodnik po RODO w służbie zdrowia

21-09-2018
Po kilku miesiącach wytężonej pracy Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych zaprezentowała opracowanie odpowiadające na wątpliwości personelu medycznego i pacjentów. Grupa Robocza powstała w odpowiedzi na liczne błędne interpretacje przepisów RODO. Zrzesza ona ponad 60 członków, a przewodniczy jej dr Maciej Kawecki. Czytaj więcej

Własność mieszkania - już naprawdę

17-09-2018
Z początkiem 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności tych gruntów. Oznacza to, że mieszkańcy będą suwerenami swoich mieszkań. Nadal jednak będą musieli wnosić roczną opłatę (w dotychczasowej wysokości), tylko że - z tytułu przekształcenia. W księdze wieczystej lokalu pojawi się wpis roszczenia o opłatę. Czytaj więcej

Naruszenie RODO przez TK?

14-09-2018
Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) – Adam Bodnar – wystąpił do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ustosunkowanie się do opublikowanego wyroku przez Trybunał Konstytucyjny (TK) wraz z danymi o chorobie skarżącego.
  Czytaj więcej

Partnerzy oraz Patroni III edycji Konkursu „Od mundurka do togi”

12-09-2018
Z przyjemnością przedstawiamy wszystkich Partnerów oraz Patronów III edycji Konkursu „Od mundurka do togi”.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy jaką jest nie tylko budowanie świadomości prawnej wśród młodych ludzi, ale także udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Czytaj więcej

III Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Bocce

10-09-2018
Z przyjemnością informujemy, że Joanna Barzak radca prawny / associate w D&P, wraz z drużyną zajęła III miejsce w III Otwartych Mistrzostwach Adwokatury w Bocce o Puchar Dziekana ORA w Częstochowie. Czytaj więcej

Szkolny egzamin z RODO?

07-09-2018
Wraz z początkiem września uczniowie zakończyli wakacje i rozpoczęli wytężoną naukę, a w szkołach zaczęto stosować w praktyce RODO. Przez ostatni tydzień w mediach pojawiały się artykuły o wprowadzeniu numerków do dziennika zamiast imion i nazwisk, niewyczytywaniu danych uczniów na apelach szkolnych czy zakaz podpisywania zeszytów szkolnych. Wątpliwości budziły również kwestie sprawdzania klasówek przez nauczyciela, a więc przetwarzania danych osobowych poza budynkiem szkoły. Czy rzeczywiście w szkołach prawidłowo wprowadzono przepisy RODO? Czytaj więcej