Newsy

Newsy

Lepsza ochrona wierzycieli na terenie Unii Europejskiej

17-10-2018
Jednym z podstawowych sposobów ochrony interesów wierzyciela jest uregulowana w art. 527-534 Kodeksu cywilnego skarga pauliańska. Jej celem jest uniemożliwienie ucieczki dłużnika od spłaty zobowiązania poprzez przenoszenie swojego majątku na osoby trzecie. Daje ona w takiej sytuacji pokrzywdzonemu wierzycielowi możliwość uznania takiej czynności za nieskuteczną wobec siebie. Co jednak w sytuacji, gdy majątek dłużnika powędrował za granicę? Czytaj więcej

Rejestr PESEL już nie dla firm?

15-10-2018
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zwrócił uwagę na łatwy dostęp firm prywatnych i instytucji do numerów PESEL. UODO podkreślił, że uzyskiwanie dostępu nie jest poprzedzone należytą kontrolą. W ostatnim czasie Urząd zintensyfikował swoje działania w zakresie dostępu do rejestru PESEL. Ostatnia interwencja Prezesa Urzędu skutkowała cofnięciem decyzji ministra cyfryzacji, który uznał taki dostęp za możliwy dla firmy zajmującej się egzekwowaniem długów. Czytaj więcej

Poczta elektroniczna pod obserwacją a RODO!

12-10-2018
Pracodawca ma prawo do kontroli służbowej poczty elektronicznej pracowników na podstawie przepisów prawa krajowego, tj. art. 223 Kodeksu pracy. Stanowi on, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika. Czytaj więcej

Rekrutacja do D&P

10-10-2018
Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do Dawid & Partnerzy – do biur w Warszawie oraz Częstochowie. Poszukujemy zdolnych absolwentów prawa, zainteresowanych długofalową współpracą chcących odbyć aplikację adwokacką lub radcowską. Czytaj więcej

Sukces prawniczki D&P

08-10-2018
Z przyjemnością informujemy, iż Karolina Matyga mgr / prawnik w Dawid & Partnerzy uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.
W związku z tym, w imieniu całego Zespołu składamy serdeczne gratulacje, doceniając przy tym wysiłek i trud włożony w przygotowanie do tego, tak ważnego w życiu zawodowym egzaminu. Czytaj więcej

Wyciek danych z Facebooka

05-10-2018
W związku z zaistniałym w zeszłym tygodniu olbrzymim wyciekiem danych osobowych Facebook zgłosił zdarzenie do Irlandzkiej Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z RODO Facebookowi grozi gigantyczna kara za niedostosowanie się do zasad unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Maksymalną karą pieniężną, jaka może zostać nałożona, jest kara 20 mln euro lub równowartość 4 procent rocznych globalnych przychodów spółki. Czytaj więcej

Zwiększona ochrona klientów ubezpieczycieli

03-10-2018
W poniedziałek weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń będąca implementacją unijnej dyrektywy IDD (Insurance Distribution Directive). Wprowadza ona nowe regulacje mające na celu ochronę klientów ubezpieczycieli i zwiększenie transparentności umów. Najważniejszą z wprowadzanych zmian jest wdrożenie obowiązku przeanalizowania indywidualnych potrzeb klienta i dostosowanie do nich proponowanego produktu. Czytaj więcej

Wywiad z adwokatem Jarosławem T. Dawidem o Marszałku Józefie Piłsudskim

01-10-2018
28 września br. w siedzibie D&P w Częstochowie został przeprowadzony wywiad z adwokatem Jarosławem T. Dawidem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie. Jarosław T. Dawid opowiadał, w jaki sposób doszło do powstania Stowarzyszenia, jakie stawia ono sobie cele oraz jakie prace zostały już wykonane. Czytaj więcej

Nie, bo RODO!

28-09-2018
Wraz z początkiem obowiązywania RODO zaczęto zauważać problem nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) wpłynęło wiele skarg, ale czy większość z nich była konieczna?
Niedawno w skardze do PUODO skarżący powołał się na, nielegalne według niego, skserowanie dowodu osobistego przez bank. Uważał on, że bank nie ma żadnej podstawy do takiego działania, a tym bardziej przechowywania tego dokumentu. Przecież w mediach usłyszał, że nikt nie może od niego żądać ksero dowodu. Czytaj więcej