Newsy

Newsy

RODO w placówkach medycznych

24-08-2018
Wraz z początkiem obowiązywania RODO zaczęły pojawiać się wątpliwości co do legalności niektórych działań z życia codziennego, w tym w placówkach medycznych. Wiele z nich, związanych chociażby z funkcjonowaniem np. szpitali, może mieć wpływ na życie lub zdrowie pacjentów. Czytaj więcej

Forum Menadżerów Służby Zdrowia - Częstochowa 2018

20-08-2018
Informujemy, że 20 września br. członkowie Zespołu D&P: Jarosław T. Dawid adwokat / managing partner, Magdalena Socha-Łatwińska adwokat / partner, Tomasz Maciąg adwokat / associate, Joanna Barzak radca prawny / associate oraz Dagmara Jabłońska aplikantka adwokacka / junior associate wezmą udział w konferencji Forum Menadżerów Służby Zdrowia, na której każdy z ekspertów będzie miał swoją prelekcję. Czytaj więcej

Legalne kamerki samochodowe a RODO?

17-08-2018
Coraz częściej kierowcy montują w samochodach kamerki. Czy korzystanie z takich urządzeń podlega pod RODO? Czy rejestrując wizerunek naruszane są przepisy ochrony danych osobowych?
Tą kwestią zajął się Parlament Europejski, który w imieniu Komisji Europejskiej stwierdził, że wizerunek osoby zarejestrowanej za pomocą kamerki samochodowej stanowi dane osobowe podlegające ochronie wg RODO. Zgodnie z definicją danych osobowych wizerunek jest informacją o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Czy w takim razie nagrywając jesteśmy narażeni na kary pieniężne? Czytaj więcej

Do sądu już po pierwszej decyzji skarbówki – nowe możliwości 

13-08-2018

Projekt nowej ordynacji podatkowej ma m.in. umożliwiać zaskarżenie decyzji organu I instancji bezpośrednio do sądu. Obecnie taka decyzja, zanim znajdzie się w sądzie, musi przejść przez organ odwoławczy.
Nowy projekt budzi wiele emocji. Czy rzeczywiście jest on taki dobry?

Czytaj więcej

Skuteczność RODO – fikcja czy realna możliwość?

10-08-2018
Unijne rozporządzenie wprost wskazuje na liczne uprawnienia osób, których dane są przetwarzane. Jednym z nich jest prawo dostępu. Dzięki RODO każdy z nas może zwrócić się do administratora o udostępnienie naszych danych oraz uzyskać ich kopię.
Jeden z graczy w popularną sportową grę – „FIFA 17” i „FIFA 18” chciał skorzystać ze swojego uprawnienia i zażądał od EA Sports – wydawcy gier – udostępnienia przetwarzanych danych osobowych na jego temat. Oprócz standardowych danych i rozmów audio z pomocą techniczną uzyskał również podsumowanie swoich wydatków, które uświadomiły mu, jaką kwotę przeznaczył w trakcie 2-letniego korzystania z gier (ponad 10 tysięcy dolarów). Czytaj więcej

"Prawo od podszewki" - szósty odcinek

08-08-2018
Informujemy, że został wyemitowany szósty odcinek "Prawa od podszewki" - programu Telewizji Orion w Częstochowie przygotowywanego we współpracy z Dawid & Partnerzy. Program dotyczy tematyki spadkobrania i jest drugą z dwóch części poświęconej temu zagadnieniu. Czytaj więcej

Dane osobowe w dokumentacji medycznej

03-08-2018
Zgodnie z RODO pacjenci mają możliwość otrzymania kopii danych osobowych, które są przetwarzane przez placówki medyczne. Jest to uprawnienie mające charakter gwarancyjny i kontrolny, dzięki któremu można sprawdzić zgodność przetwarzanych danych osobowych z prawem. Jaka zatem jest różnica między przywilejem uregulowanym w unijnym rozporządzeniu a prawem dostępu do dokumentacji medycznej? Czytaj więcej

Dopalacze na równi z narkotykami

01-08-2018
W dniu 27 lipca Senat przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Celem zmian jest skuteczniejsze przeciwdziałanie handlowi dopalaczami, które mają być traktowane na równi z narkotykami. Czytaj więcej

Potrzeba większej innowacyjności

30-07-2018
NIK zwraca uwagę na niską innowacyjność projektów polskiej gospodarki. Z raportu wynika, że pomoc publiczna jest głównie przyznawana projektom, które nie stanowią nowości w regionie czy kraju, nie mówiąc już o skali międzynarodowej.
Powody niskiej innowacyjności są znane od wielu lat, m.in. brak przemyślanej strategii oraz nieodpowiednie programy wsparcia, które co prawda mają kryterium innowacyjności, ale nie jest on kluczowy. Czytaj więcej