Newsy

Newsy

Jawność rozprawy, ale nie we Wrocławiu – interwencja RPO

18-07-2018
Jeden z przepisów regulaminu Sądu Okręgowego we Wrocławiu stanowi, że na teren Sądu mogą wchodzić jedynie osoby posiadające aktualne wezwanie lub zawiadomienie o terminie rozprawy bądź posiedzenia, a także osoby, które wykażą uzasadnioną potrzebę załatwienia innej sprawy. Nadto, osoby upoważnione do przebywania w Sądzie zobowiązane są do poruszania się wyłącznie w kierunku miejsca docelowego, określonego na wezwaniu lub zawiadomieniu, bądź załatwienia innej sprawy. Czytaj więcej

Prawa pacjentów w RODO – jak przygotować się do ich zagwarantowania?

16-07-2018
Z początkiem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"), pacjenci zostali wyposażeni w nowe uprawnienia w zakresie ochrony ich danych osobowych. Zobowiązani do ich zagwarantowania są administratorzy. Administratorami są osoby lub podmioty, którzy ustalają cele i sposoby przetwarzania danych. Czytaj więcej

Konstytucyjność odrzucenia skargi kasacyjnej?

13-07-2018
Wyrokiem z dnia 11 lipca br. TK uznał za konstytucyjny rygor procedury cywilnej, który pozwala SN odrzucić skargę kasacyjną ze względu na braki formalne.
Do TK uczestniczka postępowania zaskarżyła przepisy regulujące odrzucenie skargi kasacyjnej bez wezwania skarżącego do usunięcia braków. SN odrzucił na ich podstawie, sporządzoną przez jej pełnomocnika, skargę kasacyjną z uwagi na to, że nie spełniała ona wymogów formalnych, tj. nie wskazano zakresu zaskarżenia. Czytaj więcej

Instytucja przedawnienia – powrót do przeszłości

11-07-2018
W dniu 9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw. Co do Kodeksu Cywilnego zmianie uległa instytucja przedawnienia roszczeń, która – w zamierzeniu ustawodawcy - ma być zmianą na korzyść konsumenta. Czytaj więcej

Sukces członka Zespołu D&P

09-07-2018
Z przyjemnością informujemy, że Jakub Szewczyk współpracujący z D&P jako paralegal zdał dzisiaj z doskonałym wynikiem egzamin magisterski. Czytaj więcej

Na bieżąco z RODO

06-07-2018
D&P stale monitoruje wszelkie zmiany, inicjatywy, interpretacje przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. 6 lipca br. uczestniczyliśmy w debacie w Sejmie RP dot. RODO na starcie, którą poprowadzili: Katarzyna Szymielewicz – Prezes Fundacji Panoptykon, Magdalena Piech – Wiceprzewodnicząca Izby Gospodarki Elektronicznej, Michał Boni – poseł do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji. Czytaj więcej

Sukces członka Zespołu D&P 

04-07-2018
Z przyjemnością informujemy, że Karolina Matyga współpracująca z D&P jako paralegal zdała dzisiaj z doskonałym wynikiem egzamin magisterski.  Czytaj więcej

Większa ochrona turystów

02-07-2018
Wczoraj weszła w życie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nowe przepisy m.in. wydłużyły do 3 lat termin dochodzenia roszczeń w związku z niezgodnością imprezy turystycznej z zawartą umową, a także nałożyły na organizatorów obowiązek informowania o dodatkowych kosztach, którymi podróżny może zostać obciążony, takimi jak korzystanie z klimatyzacji czy hotelowego minibarku. Czytaj więcej

Split payment od 1 lipca

29-06-2018
Już od najbliższej niedzieli, tj. 1 lipca br. każdy podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą będzie posiadał specjalny rachunek bankowy, mający zastosowanie jedynie w rozliczeniach między przedsiębiorcami. Czytaj więcej