Michał Pisula

Michał Pisula

adwokat / junior partner en de
Junior partner, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Obronił pracę magisterską pt. „Rozkaz wojskowy w polskim prawie karnym” pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Teresy Dukiet–Nagórskiej. Praca została oceniona jako wybitna. W 2012 r. zdał egzamin adwokacki. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywał w renomowanych kancelariach. W swojej praktyce prowadził sprawy z zakresu prawa autorskiego, własności przemysłowej, cywilnego, karnego, przewozowego, administracyjnego, w tym m.in. postępowania w przedmiocie wywłaszczeń oraz sprawy z zakresu prawa podatkowego. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, własności przemysłowej oraz prawie podatkowym.